Ogólne zasady konkursu

 1. Konkurs jest dwuetapowy:
  • Etap rejonowy (przeprowadza każda szkoła w swoich laboratoriach, klasyfikacja do tego etapu nie podlega organizatorowi), termin tego etapu przewidziano na 18.02.2015 r., w godz. 10:00-14:00;
  • Etap wojewódzki (finał), na podstawie wyników etapu rejonowego, nie więcej niż 100 uczniów, ale z wynikiem z etapu szkolnego nie mniejszym niż 85%, odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w laboratoriach Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, Białystok.
 2. Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel odpowiedzialny w danej szkole za przeprowadzenie konkursu KIWI, wyznaczony przez Dyrektora szkoły. Formularz zgłoszenia przesyłamy w załączeniu i jest także dostępny na stronie konkursu.
 3. Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie do dnia 23.01.2015 r.
  na adres t.grzes@pb.edu.pl i dodatkowo podpisany w wersji papierowej na adres: Wydział Informatyki PB, Wiejska 45A, 15-351 Białystok, z dopiskiem „KIWI”
 4. Organizator do dnia 23.01.2014 r. przydziela uczestnikom loginy i przekazuje nauczycielowi.
 5. Szczegółowy regulamin konkursu będzie dostępny na stronie http://kiwi.wi.pb.edu.pl/
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na: wi.prodziekan.promocja@pb.edu.pl, t.grzes@pb.edu.pl