Zakres tematyczny

Zakres tematyczny zadań na konkursie KIWI jest uzależniony od poziomu kształcenia (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

Szkoły podstawowe

 1. Arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu.
 2. Podstawy algorytmiki (schematy blokowe, Logo).
 3. Podstawowe pojęcia informatyczne.
 4. Matematyka w informatyce. Szyfrowanie i kodowanie, bezpieczeństwo.
 5. Sieci komputerowe i Internet. Ochrona własności intelektualnej.

Pytania konkursowe

Gimnazja

 1. Arkusze kalkulacyjne.
 2. Matematyka w informatyce.
 3. Systemy liczbowe.
 4. Podstawowe pojęcia informatyczne.
 5. Algorytmika.

Pytania konkursowe

Szkoły ponadgimnazjalne

 1.  Algorytmy.
 2. Historia informatyki.
 3. Programowanie (C/C++).
 4. Sieci komputerowe, Internet, protokoły komunikacyjne.
 5. Budowa i architektura komputera.

Pytania konkursowe