Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy został przygotowany w formacie XLS, który jest obsługiwany przez program Excel z pakietu Microsoft Office, jak również program Calc z pakietów OpenOffice.org i LibreOffice.

Wypełniony formularz należy wysłać elektronicznie do dnia 23.01.2015 r.
na adres t.grzes@pb.edu.pl i dodatkowo podpisany w wersji papierowej na adres:

Wydział Informatyki PB
Wiejska 45A
15-351 Białystok
z dopiskiem „KIWI”