I Etap zakończony

Dziękujemy wszystkim uczestnikom I etapu pierwszej edycji Konkursu Informatycznego Wydziału Informatyki „KIWI”. Podziękowania należą się także nauczycielom koordynatorom Konkursu w poszczególnych szkołach. To dzięki ich zaangażowaniu Konkurs odbył się bezproblemowo.

Do konkursu przystąpiło łącznie 700 uczniów. Najwięcej uczestników to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 270 osób.

Test przebiegł sprawnie. Na wszystkich poziomach (podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny) rozkład wyników jest zgodny z rozkładem normalnym ze średnią wynoszącą około 60% i niedużym odchyleniem standardowym w granicach 10%. Co daje niedużą liczbę uczniów, którzy uzyskali wynik nie mniejszy niż 85%. Komisja Konkursowa dopuszcza obniżenie progu uprawniającego do udziału w II etapie.

Komisja Konkursowa sprawdza obecnie poprawność logowań i przebiegu konkursu. Informacja o kwalifikacjach do II etapu Konkursu zostanie podana 24.02.2015 r. poprzez bezpośrednie zawiadomienie koordynatora w każdej ze szkół biorącej udział w Konkursie.